Hotline: (08) 6684 4124
hotro@phuckhoitamquoc.com
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
  • S70
  • S69
  • 1
  • 2

Thay đổi, kéo dài thời gian bảo trì S64-65, S69, 70  

Thân gửi chư vị Tướng Quân Phục Khởi Tam Quốc xin sẽ kéo dài thời gian bảo trì S64-65 đến 16:00 hôm nay và thay đổi ngày bảo trì S69, S70  vào ngày mai...